360 veranderscan

KLaar voor de start?

 

 

Organisatieverandering is complex, geschat wordt dat 70% van alle verander initiatieven niet of slechts voor een deel slaagt. Succes is van vele factoren afhankelijk.  Wilt u succesvol zijn in de verandering, dan is goede voorbereiding essentieel. Met de 360 graden veranderscan bepalen we de “veranderfitheid” van de organisatie. Dit doen we natuurlijk bij voorkeur vooraf, maar zit u al middenin een verandertraject en merkt u dat dit niet loopt, dan vertelt deze scan u waar bijsturing nodig is.

Hoe werkt de scan?
We brengen de moeilijke bochten in uw organisatie in beeld, maar ook de stukken waar u volop gas kunt geven of juist moet remmen. Hierbij kijken we naar het hele systeem waarin de verandering plaatsvindt (“holistische aanpak”) en hoe verschillende aspecten elkaar beïnvloeden. Wij voeren de scan uit op locatie. Om een compleet beeld te vormen interviewen we het management en de medewerkers en wonen overleggen bij. Ook kijken we naar het ontwerp en de uitvoering van de belangrijkste processen en beoordelen we financials en strategische doelen. Afhankelijk van de organisatie en de scope duurt een scan 2-3 weken.

En dan?
Met de scan krijgt u inzicht in de aspecten in uw organisatie die de gewenste verandering kunnen versnellen, of juist kunnen afremmen. U ontvangt een concreet advies over de vervolgstappen die ervoor gaan zorgen dat u klaar bent voor de start. Klaar voor een succesvolle en gedragen verandering.