Executie van strategie op drie niveau’s

Om niet alleen vandaag succesvol te zijn maar ook in de toekomst op het podium te staan, moet u nadenken en handelen in verschillende dimensies.

De eerste dimensie gaat over het hier en nu: hier bedient de organisatie haar klanten en wordt het geld verdiend. Door vandaag ook te investeren in dimensie twee en drie zorgt u dat u ook in de toekomst waarde blijft creëren. De tweede dimensie gaat over de middellange termijn, hier realiseert u kleine en grote verbeteringen waarmee de organisatie competitiever en efficiënter wordt en de “value proposition” nog waardevoller. In de derde dimensie vindt de echte innovatie plaats. Elke dimensie staat voor een ander stadium van ontwikkeling en creatie en vraagt daardoor ook om een andere aanpak en vaardigheden.

We zien organisaties vaak worstelen met het inrichten en vormgeven van deze drie dimensies. En dat is best begrijpelijk, het is vaak al een uitdaging om in de snel veranderende wereld de prestaties van vandaag op peil te houden, laat staan om verandering en transformatie in de andere dimensies vorm te geven.

Wij ondersteunen onze klanten om succesvol te zijn in alle drie deze dimensies. Dit doen we onder andere door:

    • formuleren van de strategie
    • vertalen van high level strategische doelen naar operationele dagelijkse doelen voor dagelijkse aansturing
    • inrichten van een “Obeya” room als coördinatie mechanisme

Een duidelijk verhaal
zet aan tot actie

Ambities en doelen zijn vaak niet ‘alligned’ in MT’s en leven onvoldoende in de rest van de organisatie. In de praktijk blijkt het moeilijk om de strategie zodanig te formuleren en uit te dragen dat medewerkers op alle niveaus hier dagelijks hun keuzes op kunnen baseren.

Duidelijkheid is essentieel, een concreet voorbeeld waar het naartoe moet doet wonderen. Ook kiezen is belangrijk, een beperkt aantal doelen of thema’s geeft focus en richting en maakt ook duidelijk wat we (voorlopig) niet doen. Je moet ook duidelijkheid verschaffen over de (tussen)stappen naar het uiteindelijke doel. Een cijfermatige targets en deadlines zijn in dit kader belangrijk.

We helpen onze klanten om hun visie en ambities te verwoorden, aan te scherpen en om te zetten naar concrete strategische acties. En om keuzes te maken. Wilt u ook weten hoe u uw ambities en strategische doelen meer laat leven op de werkvloer? We bespreken graag de mogelijkheden. Klik hier voor het maken van een afspraak.

Een strategisch doel of ambitie behaal je niet zomaar. Vaak leveren meerdere activiteiten over een langere periode een bijdrage aan dit doel. Maar hoe zorgen we dat we ook op de kortere termijn kunnen bepalen of we de juiste dingen doen?

Een KPI piramide is een goed hulpmiddel om de koppeling te maken tussen doelen en acties op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Het maakt de samenhang tussen doelen zichtbaar, waardoor u sneller kunt bijsturen qua uitvoering en makkelijker kunt toetsen of initiatieven wel bijdragen aan ‘het hogere doel’.

Wij helpen u met het maken van de vertaling van strategisch naar tactisch en operationeel (en de verbijzondering naar business unit of afdeling). Daarbij kunnen we ook helpen met het inrichten van het operationeel en visueel management.

 

 

Strategie vertaald naar operatie

Strategie vertaald naar operatie

Een strategisch doel of ambitie behaal je niet zomaar. Vaak leveren meerdere activiteiten over een langere periode een bijdrage aan dit doel. Maar hoe zorgen we dat we ook op de kortere termijn kunnen bepalen of we de juiste dingen doen?

Een KPI piramide is een goed hulpmiddel om de koppeling te maken tussen doelen en acties op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Het maakt de samenhang tussen doelen zichtbaar, waardoor u sneller kunt bijsturen qua uitvoering en makkelijker kunt toetsen of initiatieven wel bijdragen aan ‘het hogere doel’.

Wij helpen u met het maken van de vertaling van strategisch naar tactisch en operationeel (en de verbijzondering naar business unit of afdeling). Daarbij kunnen we ook helpen met het inrichten van het operationeel en visueel management.

 

 

Obeya: een management cockpit

 

 

 

 

Management cockpit
Wij zijn fan van de Obeya, een soort ‘management cockpit’ waarin operationele- en veranderdoelen visueel zijn gemaakt en informatie t.a.v. voortgang beschikbaar is. Hier bespreekt het leiderschapsteam haar prestaties en stuurt waar nodig bij, zowel op dimensie 1 (de prestaties van gisteren en vandaag) als op dimensie 2 en 3 (de veranderprojecten en experimenten voor de nabije en verdere toekomst)

Alignment
In de Obeya zijn de lange termijn doelen het (zichtbare) vertrekpunt voor alles wat we doen. Alle activiteiten, experimenten en projecten moeten hieraan te koppelen zijn, op alle horizons. Draagt een initiatief niet bij aan de lange termijn doelen? Dan wordt dit snel duidelijk en kunnen de resources worden ingezet voor andere zaken. In de dagelijkse operatie verkleinen we de kans op inefficiënte processen door ‘silo vorming’. Natuurlijk hebben afdelingen hun eigen rol of taak in de organisatie en de waardeketen, maar uiteindelijk is de overall procesprestatie en klantervaring leidend.

 

 

Efficiëntere samenwerking
Met de introductie van een Obeya verandert vaak ook de manier van samenwerking, communicatie en besluitvorming in leiderschapsteams. Visualisatie en transparantie zijn de toverwoorden. Dit voorkomt dat er ‘meerdere eigen versies’ van de strategie ontstaan. En doordat iedereen naar dezelfde actuele informatie kijkt, vindt er minder discussie plaats. Dikke projectrapportages zijn niet langer nodig, je ziet direct waar extra aandacht of bijsturing nodig is. Dit heeft als fijne bijkomstigheid dat besluiten sneller worden genomen en herstelacties worden geïnitieerd. Het scheelt dus ook gewoon een hoop tijd!

Andere mindset en vaardigheden
Een goed gesprek in een Obeya vraagt wel iets van de organisatie en deelnemers. Zo is een goede voorbereiding belangrijk voor een efficiënte meeting bij de Obeya,  onderbuikgevoel en aannames zijn geen goede basis, alleen feiten zijn toegestaan. Daarnaast vraagt het omgaan met afwijkingen om een andere mindset. Uitgebreide verslagen van ondernomen activiteiten behoren tot het verleden, het gaat om de resultaten en daarbij ligt de nadruk dan ook nog eens op (potentiële) afwijkingen of risico’s.  Problemen of fouten durven toegeven en ‘accountability nemen’ voor problemen zijn bepalend voor succes. Ook het open staan voor andere inzichten en meningen, het stellen van verkennende of verdiepende vragen en het uitstellen van een oordeel zijn heel belangrijk.