Inzicht in uw onderneming

Inzicht uw onderneming

Waarom een Quickscan?

Of u nu een nieuwe manier van werken introduceert of de samenwerking en prestaties van de organisatie wilt verbeteren: met de Quickscan krijgt u een duidelijk beeld van het startpunt en de mogelijke vervolgacties. We brengen snel, objectief en doelgericht de sterke punten en het verbeterpotentieel van uw onderneming in kaart. Daarmee weet u precies waar u staat en welke acties nodig zijn om uw doelen te behalen.

Hoe werkt de scan? 

We kijken naar de hele organisatie of een specifieke afdeling vanuit verschillende dimensies. We houden interviews, werksessies met management en medewerkers en wonen overleggen bij. We analyseren het ontwerp en uitvoering van de belangrijkste processen en beoordelen de financials en strategische doelen. Wij voeren de scan uit op locatie.

Geen papieren tijger 

Met de scan krijgt u inzicht in de aspecten van uw organisatie die goed gaan en het verbeterpotentieel. U ontvangt een concreet advies over de noodzakelijke vervolgstappen. De Quickscan krijgt pas waarde als aan de uitkomsten ook acties worden verbonden. Daarom doen we samen met u en uw medewerkers een deepdive waarin we de uitkomsten doornemen en de verbeteracties bepalen. Dit zorgt voor gedragenheid en commitment voor de gekozen verbeteracties.

Quickscan