Bij veel veranderingen is er vooral aandacht voor de inhoudelijke aspecten van de verandering, de ‘harde kant’.  In de praktijk zien we dat te weinig aandacht voor cultuur en de impact van verandering voor medewerkers vaak de reden is dat veranderingen mislukken en mensen en organisaties terugvallen in oude patronen en gedrag.

1. Met de veranderscan brengen we alle zaken in de huidige organisatie die van invloed kunnen zijn op het slagen van een verandering in kaart. Denk hierbij aan organisatie en management systemen, strategische oriëntatie en operationeel management, cultuur en leiderschap of aan kennis en vaardigheden van management en medewerkers.

2. Vervolgens bepalen we de meest geschikte aanpak en methodiek. Dit is onder meer afhankelijk van het soort verandering. Het verbeteren of aanpakken van huidige processen vraagt om een andere aanpak en vaardigheden dan het toevoegen van nieuwe digitale kanalen aan een bestaand bedieningsconcept. En het ontwikkelen van compleet nieuwe diensten of het betreden van een nieuwe markt vraagt ook om een eigen aanpak.

3. Tijdens de implementatie helpen we met het communiceren, opstarten, bijsturen en borgen van alle noodzakelijke veranderingen.

mAATWERK VERANDERAANPAK

MAATWERK VERANDERAANPAK

Bij veel veranderingen is er vooral aandacht voor de inhoudelijke aspecten van de verandering, de ‘harde kant’.  In de praktijk zien we dat te weinig aandacht voor cultuur en de impact van verandering voor medewerkers vaak de reden is dat veranderingen mislukken en mensen en organisaties terugvallen in oude patronen en gedrag.

1. Met de veranderscan brengen we alle zaken in de huidige organisatie die van invloed kunnen zijn op het slagen van een verandering in kaart. Denk hierbij aan organisatie en management systemen, strategische oriëntatie en operationeel management, cultuur en leiderschap of aan kennis en vaardigheden van management en medewerkers.

2. Vervolgens bepalen we de meest geschikte aanpak en methodiek. Dit is onder meer afhankelijk van het soort verandering. Het verbeteren of aanpakken van huidige processen vraagt om een andere aanpak en vaardigheden dan het toevoegen van nieuwe digitale kanalen aan een bestaand bedieningsconcept. En het ontwikkelen van compleet nieuwe diensten of het betreden van een nieuwe markt vraagt ook om een eigen aanpak.

3. Tijdens de implementatie helpen we met het communiceren, opstarten, bijsturen en borgen van alle noodzakelijke veranderingen.

Een duidelijk en inspirerend verander verhaal

Een eerste stap bij het implementeren van iedere verandering is communicatie. Dit gaat over het “Wat, Hoe, Waarom”. Mensen willen het begrijpen en zien dat het goed is. Het is daarbij heel belangrijk dat het helder en duidelijk is. Geen vage taal, maar concrete doelen en concrete verandering in gedrag. Maar… deze duidelijkheid brengt mensen niet per se in beweging.

De emotionele kant van verandering is essentieel om mensen in beweging te krijgen. Dit gaat over beïnvloeden en overtuigen van mensen. Door het verhaal persoonlijk te maken, door te appelleren aan waarden. Even belangrijk is het om duidelijk aan te geven wat we niet meer gaan doen, waarvan we afscheid nemen. “Non Negotiable Rules” zijn de kaders die aangeven aan waar de grenzen liggen.

We helpen onze klanten met het creëren van een duidelijk en aansprekend verhaal dat blijft hangen, inspireert en aanzet tot actie. De inhoud is van u, wij helpen u het verhaal over te brengen. Niet eenmalig, maar doorlopend. Verandercommunicatie is namelijk een continu proces.