Proces optimalistatie

de Pitstraat
voor uw
processen

If you can't describe what you are doing as a process, you don't know what you're doing.

Vaak groeien processen mee met uw organisatie en dat leidt niet altijd tot optimale resultaten. Lage kwaliteit, misverstanden tussen afdelingen, (te) lange levertijden, hoge voorraden en een te lage output zijn veelvoorkomende problemen. Niet zelden is de klant daarvan de dupe.

Door de processen op een gestructureerde manier op te frissen neemt de efficiëntie, de voorspelbaarheid en de kwaliteit toe. Dat merkt u onder de streep en de klant door snellere en foutloze service.

Typische momenten om uw processen kritisch onder de loep te nemen:

  • Na een samenvoeging van bedrijven of een reorganisatie dient een Target Operating Model (TOM) te worden (her)ontworpen en geïmplementeerd.
  • Bij wijzigingen in wet- en regelgeving of toepassing van nieuwe technologie/ICT oplossingen
  • Door veranderingen in de waardeketen bij toeleveranciers of partners
  • Doordat de procesprestatie niet voldoet aan de wensen of eisen van de klant en/of de organisatie

We hebben ruime ervaring met het opstellen, uitwerken en efficiënter maken van processen en operating models. Wilt u weten hoe wij uw processen weer APK proof kunnen maken, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.